Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Kluby češtiny pro cizince v Jablonci a Liberci vedli vždy profesionální placení lektoři z Educy – vzdělávacího centra. Dobrovolníky jsme ale v několika případech potřebovali. První potřeba dobrovolníka se naskytla při otevírání klubu. Jelikož byl klub otevřený a nezávazný, nevěděli jsme, kolik posluchačů přijde a také bylo nebezpečí, že přijdou někteří pozdě a klub nenajdou. V tomto případě jsme tedy měli kromě hlavního lektora připravené další tři dobrovolníky, kteří měli s úvodní hodinou pomoci.

Dobrovolník je také většinou potřeba, pokud v jazykovém klubu povolíte děti – alespoň ze začátku, potom je vhodné, když se u dětí střídají v péči posluchači. V klubu v jablonecké knihovně jsme pro tento účel vytvořili malý dětský koutek přímo v učebně, kde si děti malovaly a hrály – někdo je ale musel vždy hlídat, aby příliš nevyrušovaly výuku.

Potřeba dalšího dobrovolníka se naskytla v klubu v liberecké knihovně a to z úplně jiného důvodu. V tomto klubu se nám stalo, že měli posluchači velmi různé úrovně jazyka a dobrovolník vyplynul automaticky – byla to nejpokročilejší studentka, která pomáhala těm jazykově nejslabším.

Kde dobrovolníky hledat:

  • ve školách – můžete tímto způsobem nabídnout praxi studentům ze škol, ale i mnoho lektorů by mohlo mít zájem – například mají jinou aprobaci a zkušenosti z výuky češtiny pro cizince se jim hodí
  • mezi studenty – ať už jde o hlídání dětí v klubu, organizování společného výletu, o pomoc novému studentovi v klubu nebo třeba pomoc s výukou, je vždy velice dobrý nápad se obrátit na studenty přímo – může se jednat třeba i o česky mluvícího partnera studenta, příbuzného…
  • v organizacích