Dokumenty a linky

Dokumenty a linky

Zpráva o analýze potřeb

Přehled potřeb jazykového vzdělávání migrantů a uprchlíků v partnerských zemích.

Pilotní projekt

Tato zpráva dokumentuje výsledky pilotní fáze WELCOME ve čtyřech zemích EU. Dokumentuje a analyzuje shromážděná data.

Zpráva o závěrech a získaných poznatcích

Tato závěrečná zpráva obsahuje závěry, získané poznatky a doporučení založené na zjištěních z projektu ve čtyřech zemích EU. Potvrzuje transferebilitu jazykových klubů WELCOME v celé Evropě.

Zalozeni jazykoveho klubu

Stručný průvodce, který popisuje kroky a tipy, jak založit jazykový klub

Naše charta

Shrnutí zásad a hlavních cílů WELCOME.

Vzor dohody s hostitelskou organizací

Krátká dohoda mezi vedoucím klubu a hostitelskou organizací (pokud je externí).

Profil lektora

Formulář vyplní lektor / vedoucí klubu, který v něm poskytne základní informace o sobě.

Vzor prezenční listiny

Záznam o účastí studenta v kurzu.

Přihlašování a hodnocení

Welcome ochrana osobních údajů 

Krátké oznámení o ochraně osobních údajů, které si studenti přečtou a podepíšou.

Přihláška posluchače

Formulář, kteří se vyplňuje při vstupu do klubu (registrační formulář). K dispozici je také online verze.

Úvodní hodnocení posluchače

Krátké hodnocení studentových znalostí a úrovně, které lektor vyplňuje na začátku kurzu.

Hodnocení v průběhu klubu

Krátké hodnocení studentových znalostí a dovedností v průběhu kurzu .

Závěrečné hodnocení

Krátké hodnocení studentových znalostí a dovedností na závěr kurzu.

Certifikát účasti posluchače

Osvědčení vydané studentům po ukončení kurzu. Formulář je možné stáhnout a následně do něj doplnit ručně nebo elektronicky jméno studenta.

Formuláře pro hodnocení klubů

Hodnotící formulář pro vedoucí klubů

Formulář s krátkou zpětnou vazbou, který vyplní vedoucí klubu na konci kurzu, který pomůže zjistit úspěšnost klubu a v případě potřeby udělat nápravu. K dispozici je také online verze.

Pro online verzi klikněte zde.

Hodnotící formulář pro studenty

Stručná zpětná vazba vyplněná studenty na konci kurzu, která pomůže zjistit úspěšnost klubu a v případě potřeby udělat zlepšení. K dispozici je také online verze.

Pro online verzi klikněte zde.

Semafor – zpětná vazba pro velmi nízkou jazykovou úroveň

Studentova zpětná vazba na hodinu – semafor

Jednoduchá zpětná vazba pro student ve formě semaforu, kterou studenti ohodnotí jednotlivé lekce.

Studentovo sebehodnocení semafor

Zpětná vazba studenta formou semaforu k ohodnocení vlastního učení. Může být použito po každé lekci nebo po vice lekcích.