Organizace pracující s migranty a uprchlíky

Organizace pracující s migranty a uprchlíky

Organizace + odkaz Popis
CIC – centrum pro integraci cizinců Poskytování pracovního poradenství a vývoj programů a aktivit pro imigranty zaměřené na jejich vstup na trh práce. Realizace nízkoprahových (otevřených) kurzů češtiny a dalších specializovaných kurzů češtiny pro cizince, včetně vývoje nových a progresivních metod výuky a dalších vzdělávacích aktivit (např. vzdělání lektorů češtiny).
Centra na podporu integrace cizinců CPIC Cílem CPIC je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. Podporují sociální, právní i jazykovou emancipaci cizinců v regionech. Úkolem je rovněž zajistit vytvoření a činnost regionálních poradních platforem, které řeší aktuální problémy cizinců. Cílem je vytvořit prostor pro lepší výměnu informací a podávání podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců.
Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy ÚJOP Cizincům nabízí kurzy češtiny. Mají vlastní certifikovanou jazykovou zkoušku češtiny pro cizince úrovní A1-C1. Vyřizují také víza cizinců.
Čeština pro cizince Portál Čeština pro cizince nabízí přehledné a úplné informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v ČR nebo o udělení státního občanství ČR a budou skládat zkoušku z českého jazyka nebo zkoušku z českých reálií.
Meta – společnost pro příležitosti mladých migrantů Poradenství, podpora mladých migrantů v dalším vzdělávání, vzdělávání cizinců, poradenství pedagogů a realizace vzdělávacích aktivit.
Integrační centrum Praha Cílem IC Praha je eliminace zneužívání znevýhodněného postavení migrantů v různých oblastech života a minimalizace vytváření uzavřených center komunit migrantů, snížení napětí mezi obyvateli hl. města a migranty a zapojení cizinců do integračních a rozhodovacích procesů a do veřejného života.
Cizinci v české republice Státní správa o integraci cizinců v ČR – cílem je informovat o integraci cizinců v Čechách. Zabývá se integrační politikou, statistikami, mezinárodní spoluprací a organizacemi pracujícími s cizinci (http://cizinci.cz/cs/1934-adresar-organizaci-a-instituci).
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty Konsorcium bylo založeno roku 2003 v Praze a  zastřešuje 20 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců.