Mozaika

Mozaika

Popis : Naleznete zde rozřazovací test češtiny pro cizince, aktivity na slovní zásobu, gramatiku, čtení – cvičení zasílají formou newsletterů. Naleznete zde také online cvičení.
Link : Mozaika