O projektu

Úvod do Projekt WELCOME

Současná uprchlická a přistěhovalecká krize je největší od poloviny minulého století a je možná největší výzvou EU s více než milionem lidí, kteří vstupují do Evropy v roce 2015. Mnoho lidí, kteří prchají před pronásledováním nebo prostě hledají lepší život, hledají pomoc v rámci zemí Evropské unie. Rychlost, s kterou se toto děje, v kombinaci s velkým počtem zúčastněných, vyvinula velký tlak na mnoho místních infrastruktur, což v některých případech vedlo k nepokojům a stigmatizaci migrantů. Jak ukázaly nepokoje v několika předměstích ve Stockholmu a na jiných místech v roce 2015, integrace migrantů vede k názorové nejednotnosti a je velmi emotivní otázkou.

Naučení jazyka je jednou z nejrychlejších cest integrace a sociální soudržnosti, neboť efektivní komunikace vede k vzájemnému porozumění a často k řešení problémů dříve, než se stanou nezvládnutelnými. Cílem tohoto projektu je poskytnout lidem základní jazykové nástroje, které potřebují k účasti v ekonomickém, společenském a kulturním životě svých „hostitelských zemí“. Bude poskytovat odrazový můstek k dalšímu jazykovému vzdělávání, a pokud možno i k zaměstnanosti.

Náš cíl

WELCOME bude rozvíjet a pilotovat kluby pro výuku jazyků pro lidi, kteří mluví málo nebo vůbec nemluví jazykem země, ve které žijí. Kluby budou vytvořeny s podporou komunitních organizací a budou vedeny dobrovolníky, kteří budou podporováni odborníky na výuku jazyků.

Program WELCOME je založen na úspěšném pilotním projektu realizovaném skupinou místních orgánů školské správy v Londýně v letech 2013/15 a byl inspirován americkým Brooklynským knihovním modelem https://www.bklynlibrary.org/learn/immigrants. Je škálovatelný, opakovatelný a umístěný v srdci místních komunit.

Cíle WELCOME jsou:

 • Vytvořit hostitelské organizace podporované komunitou, které budou poskytovat místa pro kluby WELCOME.
 • Vytvořit kluby WELCOME pro studenty, kteří se budou každý týden setkávat, aby mohli praktikovat jazyk své země. Kluby se můžou nacházet v komunitních organizacích, v úřadech práce, v kostelech, ….
 • Vytvořit tréninkový program pro dobrovolné klubové vedoucí, kteří budou pracovat v klubech s podporou profesionálních učitelů a trenérů.
 • Vytvořit sadu příruček s materiály pro dobrovolnické vedoucí kluby a profesionální podpůrný personál.
 • Vytvoření sítě a internetových stránek WELCOME: propojení klubů do sítě v celé EU.

Naše cílová skupina

WELCOME se zaměřuje na ty lidi, kteří mají pouze základní nebo žádné dovednosti v jazyce hostitelské země a kteří se potřebují jazyk naučit nebo jej zlepšit, aby získali informace, služby, zaměstnatelnost a digitální dovednosti a integrovali se s širší komunitou. Někteří z nich mohou být uprchlíci traumatizováni v důsledku konfliktů a nebezpečných cest do Evropy, někteří nedávno přijatí ekonomičtí migranti, kteří nemají přístup k potřebným informacím a službám. Jiní mohou žít ve své hostitelské zemi po mnoho let, ale jen špatně ovládají jazyk – například mnoho starších žen, které neopouštějí svoji komunitu.
Cíle projektu

Odhadujeme, že bude:

 • 200 studentů jazyků, kteří se účastní pilotního projektu
 • 20 vedoucích klubů – dobrovolníků, kteří budou vést 20 klubů s 10 až 12 studenty
 • 5 profesionálních pedagogů / trenérů na podporu klubů
 • 100 účastníků propagačních a informačních akcí (místních a nadnárodních)
 • 10 osob v poradních panelech projektu (min. 2 osoby v každé zemi)
 • 500 příjemců e-newsletteru projektu a novinek projektu
 • 1000 jedinečných návštěvníků webových stránek projektu a / nebo připojení k sociálním médiím projektu, jako jsou LinkedIn, Twitter a Facebook

Nadnárodní přístup

Důležitým rysem projektu je testování a porovnání aktivit v partnerských zemích – v České republice, v Anglii, Itálie a Švédsku s cílem identifikovat ty, které jsou přenositelné a udržitelné v různých kontextech a zemích. Naše webové stránky a online platforma budou vytvořeny a spravovány francouzským partnerem projektu.

Časová osa

Měsíce 1-6
Analýza potřeb, výzkum, výsledná zpráva a zřízení místních poradních panelů.

Měsíce 4-6
Vytvoření databáze online zdrojů.

Měsíce 6-20
(včetně pilotování) – Vývoj materiálů a příruček pro jazykové kluby.

Měsíce 6-20
(včetně pilotování) – Vytvoření učebních materiálů a pomůcek.

Měsíce 10-13
Společné školení pro pracovníky klubů – 5denní workshop v České republice.

Měsíce 14-20
Pilotování materiálů a metod.

Měsíce 20-23
Zelená kniha „Lessons Learned“ s příspěvky od všech partnerů s doporučeními pro budoucí realizace a praktické akce po projektu. Závěrečná konference v Bruselu, kde se budeme moct podělit o to, co jsme se naučili, a povzbudit ostatní, aby se připojili k síti.