Každodenní chod klubu

Každodenní chod klubu

Naše jazykové kluby probíhali pravidelně ve stanovenou dobu v knihovnách v Liberci, Jablonci, v Educe a v Ústavu jazykové a odborné přípravy v Liberci. Některé z klubů navštěvovali stejní posluchači, v jiných klubech se posluchači velmi střídali a každá z lekcí byla připravena jako samostatná lekce s nějakým tématem.

Aby Vaše kluby byly úspěšné, musíte je přizpůsobit Vašim konkrétním podmínkách.

Pro zajištění každodenního chodu klubu budete potřebovat:

  • Mít k dispozici prostor, kde bude klub probíhat. Můžete oslovit knihovny, školy, školky, neziskové organizace, komunitní centra, … Setkávat se můžete ale i v kavárně nebo můžete uspořádat společnou akci, například uvařit nějaké národní jídlo, nebo jít spolu nakupovat, jít na úřad práce, …
  • Doporučujeme rovněž dělat evidenci posluchačů a probrané látky / náplně lekce.
  • Mít připravenou náplň jednotlivých lekcí a potřebné pomůcky.
  • V případě, že se z nějakého důvodu klub nemůže konat, informovat účastníky ( telefonát, e-mail, leták v hostitelské organizaci).


Role hostitelské organizace

Hostitelská organizace by měla:

  • poskytnout vhodný a bezpečný prostor pro výuku v dohodnutém čase (na základě vzájemné dohody mezi hostitelskou organizací a klubem (instruktorem).
  • seznámit instruktora a studenty s podmínkami bezpečnosti práce (včetně pokynů pro opuštění prostor v případě požáru).
  • poskytnout kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo).
  • poskytnout flipcharty a další zdroje potřebné pro výuku (na základě vzájemné dohody)
  • některé organizace nabízejí možnost občerstvení – zde je třeba počítat s tím, že budou účtovat drobný poplatek na pokrytí nákladů.

WELCOME doporučuje písemnou dohodu mezi hostitelskou organizací a klubem. Obě strany tak mají jasný přehled o podmínkách, které se zavázali dodržovat.

Vzor WELCOME dohody

Vzor WELCOME docházkového listu