Propagace klubu

Propagace klubu

Kluby mohou být inzerovány v místních knihovnách, v místních novinách, supermarketech, obchodech, školách, komunitních centrech, místním zastupitelstvu. Můžete také projít ulicemi a distribuovat letáky. Mohou být také kontaktováni místní zaměstnavatelé, jako jsou restaurace, stavební firmy, nemocnice, hotely, továrny a úklidové společnosti.

Váš jazykový klub měl dostatečný počet studentů, budete muset zajistit vhodnou propagaci klubu, která ale nemusí být vůbec finančně nákladná. My jsme při propagaci klubů využili sociální sítě, vytvořili jsme letáčky, které jsme umístili v knihovnách (které v našem případě byly i hostitelské organizace) ale i na dalších místech kde se vyskytují cizinci. Dále jsme kontaktovali univerzitu a organizace i neziskové, které cizince učí nebo jinak s nimi pracují. Určitě je vhodné využít i osobní kontakty nebo přímo vyjít do ulic a tam cizince oslovit.