Registrace klubu

Registrace klubu

Po zaregistrování na stránkách WELCOME bude váš klub přidán do databáze – tato informace bude veřejně přístupná. Registrace vám jednak umožní sdílet zkušenosti, postřehy a tipy, jednak tím získáte přístup k ostatním klubům – českým i zahraničním.

Dále budete moci využít formulář pro hodnocení jazykových schopností studentů na začátku, v polovině a na konci kurzu.
Studenti, kteří se přihlásí do klubu a dokončí kurz, obdrží záznam o svém pokroku a potvrzení o absolvování.

Studenti, kteří mají tzv. chytrý telefon, se mohou také zaregistrovat na stránkách WELCOME. Díky tomu si budou moci sami zaznamenávat svůj pokrok a na konci kurzu se jim automaticky vygeneruje certifikát, který si mohou vytisknout.

Registrace studentů do WELCOME softwaru jazykového pokroku

Jak se on-line zaregistrovat