Záruka kvality

Záruka kvality

Zajistit, aby studenti v jazykových klubech WELCOME dostali co nejvyšší kvalitu vzdělávání, je zásadní. Metodika zajištění kvality se liší v každé zemi, ale některé základní zásady řeší doporučení Sdělení Evropské o vzdělávání dospělých a Evropské asociace pro kvalitní jazykové služby (EAQUALS), která byla přijata pro projekt WELCOME níže:

Úloha zajištění kvality v celoživotním vzdělávání a vzdělávání dospělých

potvrzuje, že „sliby“ dané účastníkům kurzů a jiným zainteresovaným osobám (např. financujícím orgánům či sponzorům) jsou transparentní a jsou dodržovány, a že je zajištěna vysoká úroveň.

Opatření pro zajištění kvality by měla být vhodná pro vzdělávání a studenty a měla by zahrnovat hodnocení učení a vzdělávání a také ověření systémů.

Výsledky a doporučení z auditů kvality je nutné analyzovat a řídit se jimi.
Zajištění kvality by mělo být nedílnou součástí vnitřního řízení jazykových klubů a mělo by zahrnovat pravidelné hodnocení následujících bodů:

Vyučovací metody

 • Vyučovací metody a materiály musí být vhodné a rozlišené podle potřeb a stylu učení dospělých studentů
 • Cíle a výsledky vzdělávání by měly být realistické a jasně definované hned na začátku.
 • Pokud nějaké informace, rady a další podpora nejsou k dispozici v rámci kurzů, je nutné nasměrovat studenty k příslušným zdrojům.

Kvalita personálu a dobrovolníků

 • Ve vzdělávání dospělých pracuje mnoho pracovníků na poloviční úvazek nebo dobrovolníků s krátkodobými smlouvami, což nenabízí přílišnou jistotu zaměstnání. Podpora jejich profesního rozvoje je zásadní.
 • Jsou různé cesty k profesnímu výcviku a akreditaci – některé lze zajistit levně a efektivně ve spolupráci s dalšími sociálními partnery.

Kvalita výkonu

Opatření na podporu efektivního výkonu zahrnují:

 • přístup a dostupnost výukových prostor/klubů
 • zařízení pro hlídání dětí
 • možnosti otevřeného a dálkového studia
 • informace a poradenství
 • programy šité na míru a flexibilní výuka

Klíčové nástroje přispívající k zajištění kvality jazykových klubů WELCOME

EAQUALS, Evropská asociace pro kvalitní jazykové služby, navrhuje následující:

 • Profesní pravidla (kodex) a charty (např. Rada Evropy/charta WELCOME)
 • Odkaz na mezinárodní normy a principy, např. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (podrobně v nástroji hodnocení WELCOME)
 • Systém sebehodnocení s kontrolními listy pro hodnocení kvality
 • Školicí příručky svépomoci pro manažery a personál (Soubor nástrojů WELCOME Toolkit)

EAQUALS také navrhuje další nástroje, které v této fázi nejsou pro model jazykového klubu vhodné. Sem patří:

 • Specifická a relevantní akreditační kritéria
 • Dobře proškolení a zkušení hodnotitelé a inspektoři.