Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost

Chránit zdraví lidí, jejich bezpečí a lidská práva a umožnit jim život bez újmy, zneužívání a zanedbávání je základním principem pro vytvoření vysoce kvalitních služeb pro lidi a zásadní součástí plánování jazykového klubu.