Naše charta

Naše charta

  • Jazykové kluby WELCOME spolupracují s komunitami a studenty, aby porozuměli jejich potřebám a mohly jim zajistit odpovídající vzdělávání ve vhodném prostředí.
  • Snažíme se co nejvíce pomáhat studentům rozvíjet jejich schopnosti a sebedůvěru, aby mohli pokročit k dalšímu jazykovému vzdělávání, a umožnit jim tak zaujmout produktivní místo ve společnosti.
  • Respektujeme a vítáme všechny studenty, kteří se potřebují naučit základy jazyka země, ve které žijí, bez ohledu na věk, pohlaví, etnický původ, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání.
  • Vážíme si a respektujeme mateřské jazyky studentů a jejich ojedinělou rozmanitost hlasů a kultur a žádáme od nich to samé.
  • Naším cílem je poskytnout vysoký standard vzdělávání a vědět, kam studenty případně odkázat s dalšími potřebami.
  • Naším cílem je, aby vzdělávání v jazykových klubech bylo zábavnou a pozitivní zkušeností pro studenty, personál i dobrovolníky.