Plán po skončení a nasměrování

Plán po skončení a nasměrování

Mnozí studenti mají po dokončení kurzu zájem pokračovat v jazykovém vzdělávání, často formálním. Všechny kluby by měly sestavit seznam místních zdrojů, např. dalších jazykových kurzů vedoucích k získání kvalifikace na vysokých školách a v komunitních organizacích – můžete také využít Fóra na těchto webových stránkách k zasílání a výměně informací.

Úkolem klubového instruktora není poskytovat jakýkoli jiný druh pomoci a rady – ale je užitečné zaznamenat si zdroje pomoci a podpory, na které mohou být žáci v případě potřeby odkázáni – např. místní poradenská centra, organizace sociálního zabezpečení atd.