Sledování pokroku

Sledování pokroku

K formulářům pro zápis a počáteční hodnocení jsou připojeny 2 jednodušší formuláře, které studentům pomohou zhodnotit jejich pokrok v polovině cesty a na konci kurzu.

Studenti, kteří se přihlásí do klubu a dokončí kurz, obdrží záznam o svém pokroku a potvrzení o absolvování.

Hodnocení v průběhu klubu

Závěrečné hodnocení

Certifikát účasti posluchače