Dokument och länkar

Dokument och länkar

Rapport behovsanalys

En översikt över migrations- och språkinlärningsbehoven i partnerländerna.

Rapport pilot

Denna rapport dokumenterar resultaten av pilotfasen för projekt WELCOME i fyra EU-länder. Den dokumenterar och analyserar de data som har samlats in.

Slutsatser och lärdomar en rapport

Denna slutrapport presenterar slutsatser, lärdomar och rekommendationer baserade på resultaten från projektet i fyra EU-länder. Den stöder hur WELCOME språkklubbar kan överföras över hela Europa.

Starta en sprakinlarningsklubb

En kort handledning med de olika stegen och värdefulla tips för att hjälpa dig att sätta upp din klubb.

Våra stadgar

En översikt över WELCOME’s förhållningssätt, syfte och mål.

WELCOME Överenskommelse

En kort överenskommelse mellan handledaren och värdorganisationen (om extern)

Handledarinformation

Ett formulär som ska fyllas i av handledaren med lite bakgrundsinformation om dem.

Planering

Exempel på närvarolista för att registrera närvaro.

Deltagarinformation-inskrivning

Anmälningsformulär deltagare, Inledande/Halvvägs/Slutlig bedömning.

Ett formulär som ska fyllas i av deltagaren när de går med i klubben (registrering). En online version finns också tillgängligt.

Utvärderingsformulär

Utvärderingformulär för handledare

En kort feedback som fylls i av handledaren i slutet av varje klubb. Denna kommer att hjälpa till att mäta framstegen i klubben och identifiera förbättringsmöjligheter. Det finns även en online version.

Klicka här för att använda onlineversionen

Utvärderingsformulär för deltagare

En kort feedback som fylls i av deltagaren i slutet av varje klubb. Denna kommer att hjälpa till att mäta framstegen i klubben och identifiera förbättringsmöjligheter. Det finns även en online version.

Klicka här för att använda onlineversionen

Utvärdering trafikljus

Deltagare, utvärdering lektion

Ett enkelt utvärderingsformulär med trafikljus som kan användas för att få direkt återkoppling från deltagarna.

Deltagare självskattning

Ett enkelt utvärderingformulär som fylls I av deltagarna för att mäta deras inlärning. Utvärderingen kan genomföras efter varje lektion eller efter ett par lektioner.