Delaktig i samhället

Delaktig i samhället

Aktivitet : Delaktig i samhället
Nivå : Högre

Ladda ner aktiviteten Delaktig i samhället

 • Aktivitet 1 – Familj
  Tid: 20 minuter
 • Aktivitet 2 – Presentera dig
  Den här aktiviteten hjälper dig att presentera dig själv. Tid: 15 minuter
 • Aktivitet 3 – Träffa nya människor
  Aktiviteten hjälper dig att öva på att fråga och svara på frågor i nya sociala situationer. Tid: 20 minuter
 • Aktivitet 4 – Festivaler och högtider i Sverige
  Här är några special högtider och festivaler i. Sverige. Tid: 15 minuter