Digitala spåret

Digitala spåret

aktivitet : Här finns lexikon och nyhetssidor med olika teman och övningar
method : Den här sidan hjälper dig att hitta webbsidor där du kan studera och träna svenska
Fördelar med den här sidan : En samling med länkar
Hur man använder den här sidan : Här kan du hitta länkar till andra webbsidor. Men här finns också övningar med olika teman.
Länk : Digitala spåret