Få det rätt

Få det rätt

Aktivitet : Få det rätt
Nivå : Högre

Ladda ner aktiviteten Få det rätt

  • Aktivitet 1 – Datorer och IT
    Den här övningen utökar ditt ordförråd. Tid: 10 minuter
  • Aktivitet 2 – Dator aktivitet
    Tid: 15 minuter