Material till språkklubb

Praktiska språkinlärningsklubbar för nyanlända och flyktingar

Materialet till Welcome språkklubbar är framtaget för att underlätta för samhällsaktörer och andra organisationer att starta en språkklubb. Språkklubben riktar sig till nyanlända och flyktingar, med ringa eller ingen alls kunskap i det språk som talas i det landet som de för närvarande bor i.

Det behöver inte nödvändigtvis att vara en erfaren lärare för att en språkklubben ska kunna starta. Personer med olika bakgrund och erfarenheter kan involveras, många som volontärer.

För att stötta de som ska lära sig språket, omfattar ”startpaketet” vardagssituationer, så som hälsovård, transport, handla i butik, information- och kommunikationsteknik (IKT) och sociala medier.

Gå med i nätverket för WELCOME
för att marknadsföra din klubb och få tillgång till program som mäter framsteg