Starta en språkinlärningsklubb

Starta en språkinlärningsklubb

Detta material har tagits fram för spårkklubbs-ledare för att hjälpa dem att skapa och genomföra en språkinlärningsklubb.

Syftet med klubbarna är att uppmuntra personer med lite språkkunskaper att träna på att prata i sin takt och forma sitt eget lärande så mycket som möjligt och utvecklas sig till formell inlärning.
Det behöver inte vara en erfaren lärare för att hålla i en klubb – personer från många bakgrunder kan bli spårkledare, många av dem kan vara volontärer.

Vi vill också ge personer möjlighet att förstå och kunna vara en del av samhället. Därför innehåller inlärningsaktiviteterna och startpaketet resurser som ska främja detta. Det vill säga att hantera hälsovård, transport, handla i butik, information- och kommunikationsteknik (IKT) och sociala medier, med mera.