Kulturell medvetenhet

Kulturell medvetenhet

Främja kulturell medvetenhet i språkklubbarna

Deltagarna i språkklubbarna kommer att komma från många olika platser – från andra länder och kulturer men också med olika språkkunskaper och erfarenheter. Kännedom om kulturella skillnader kan bidra till att alla gruppmedlemmar respekteras och lär sig om den svenska kulturen.

Några tips:

  • Var medveten om deltagarnas känslor: Att skapa och behålla en atmosfär med tillit och respekt kräver att ledaren är medveten om vad deltagarna tycker om både aktiviteter och samtalsämnen, och hur de reagerar individuellt och i grupp. Att notera när deltagare tystnar och drar sig tillbaka och veta hur man ska hantera deltagarnas känslor är viktigt.
  • Var medveten om gruppens kemi: Att vara känslig och lyhörd för gruppens dynamik är avgörande för en handledare. Var medveten om att det kan ändras från gång till gång. Notera om de är energiska, trötta, nervösa eller uttråkade.
  • Kom ihåg att lyssna aktivt: att lyssna aktivt är viktigt för att kunna förstå hur deltagarna känner och förstå vad som är viktig för dem. Att verkligen lyssna aktivt plockar upp både ordets faktiska betydelse och ordets underförstådda ton och mening. 

  • Var taktfull: som handledare måste du kanske ibland säga svåra saker för gruppens bästa. Gör detta försiktigt och vänligt, speciellt om frågan är känslig och/eller relaterad till en deltagares kulturella bakgrund. Du måste vara respektfull när du hanterar emotionella situationer med du kan också behöva vara bestämd.
  • Utveckla en bra timing: Du kommer att lära dig när du ska avsluta en diskussion, när det är dags att byta ämne och när tystnaden kan fortsätta lite längre. Detta är viktigt när känsliga ämnen diskuteras. Var flexibel.
  • Gruppens mångfald: En bra handledare kommer att se att varje grupp är olika precis som alla deltagare i gruppen, och det för med sig en uppsjö av intressanta idéer till aktiviteter och diskussioner. Närma dig kulturella skillnader på ett positivt sätt genom att intressera dig för varje deltagares bakgrund genom att ge hen chansen att prata om sin bakgrund.
  • Var försiktig med hur mycket du fokuserar på gruppens kulturella skillnader: Det finns ett starkt argument för att det är lika viktigt att fokusera på kulturella likheter inom en grupp och i samhället, med betoning på gemensamma intressen och värderingar och få harmoni i gruppen.

Vikten av kulturell medvetenhet

Att lära eller handleda vid språkinlärning innebär, även om det är outsagt, en kulturell medvetenhet och differentiering. 


Det är viktigt att komma ihåg att man lär sig kultur, det är inget man kan instinktivt. Alla människor lär sig gradvis kulturen i ett samhälle och land. Hofstede menar att det finns olika ”nivåer av kultur, var och en djupare och mindre medveten om andra, och varje nivå kräver olika verktyg för att upptäckas”

Kulturnivå Hur det visar sig Belägg
Artefakter och beteenden Tradition, klädsel, seder Observation
Övertygelser och värderingar Tron på hur världen ska se ut Intervju och undersökning
Antaganden Ofta osagda och omedvetna Slutledning och tolkning

Språkutbildning för vuxna har alltid krävt kulturell medvetenhet på grund av alla typer av ämnen och diskussioner, inte bara språk och grammatik. I språkklubbar visar vi på kulturell medvetenhet genom att handleda och delta genom att använda resurser som diskuterar Sveriges kulturella sammanhang medan de lär sig svenska.

Aktivitet – kulturella citat

Använd några av följande citat som en start på en gruppdiskussion:

“Alla människor är likadana. Det är bara deras vanor som är olika” 
Confucius
“Kultur är det lärda beteendet hos ett samhälle eller en grupp” Margaret Mead 

“När du är medveten om dina egna mentala modeller och kulturella förutsättningar och när du kan respektera och förstå att de i en annan kultur är legitimt annorlunda, då blir det möjligt att förena dessa skillnader”
 Trompenaars
“Kultur är en samling av berättelser som vi berättar om oss själva” Clifford Geetz
“Vad vi kan göra är öka medvetandet av kulturella faktorer. När vi gör det skärper vi observationen, uppmuntrar kritiskt tänkande om kulturella stereotyper och utvecklar tolerans. Detta är utbildningsfrågor som når längre än bara språkundervisning. Ökad kulturmedvetenhet är en aspekt av värderingar… överskrider de snäva gränserna inom språkundervisningen.” Alan Maley