Stadga

Våra stadgar

  • WELCOME språkklubbar samarbetar med samhället och deltagarna för att förstå deltagarnas behov så att de kan ge en informell grundläggande språkinlärning .
  • Vi gör vårt bästa för att hjälpa deltagarna att utveckla sin kompetens och sitt självförtroende för att ta sig vidare till ytterligare språkinlärning och göra det möjligt för dem att ha en produktiv roll i sitt nya samhälle.
  • Vi välkomnar alla deltagare oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning och religion.
  • Vi värdesätter och respekterar deltagarnas modersmål och deras unika mångfald och vi ber alla våra deltagare att göra detsamma.
  • Vi strävar efter att ha en hög standard för lärande och att veta vart vi vid behov ska hänvisa deltagare som behöver annat stöd.
  • Vi strävar efter att språkinlärningen i en språkklubb ska vara en glad och positiv upplevelse för deltagare, betald personal och volontärer.