Vad händer sen?

Vad händer sen?

När en deltagare har slutat, vill kanske hen diskutera sin framtida språkinlärning och mål. Alla språkklubbar behöver exempel på hur de kan gå vidare och vilka möjligheter som finns. Du kan använda forumet på den här webbsidan för att utbyta information.

Det är inte ledarens roll att ge någon annan hjälp eller råd – men det kan vara användbart att ha information gällande andra möjligheter för studier.