Handledarens roll

Handledarens roll

Några tips för att skapa en framgångsrik språkklubb

Dessa är tips från Speaking English with Confidence, ett projekt som arbetade med fler än 7000 migranter och flyktingar i London mellan 2013-2015.

 • Deltagarna är i centrum – ta reda på vad behöver och hur de lär sig bäst.
 • Använd resurser och exempel som finns i den omedelbara närheten (t ex promenader, åka/gå till en speciell affär/biblioteket/museum).
 • Bjud in personer att prata med deltagarna.
 • Uppmuntra deltagarna att ta med eget material (t ex familjefoton, bilder från hemmet/hemlandet, tidningsartiklar, kläder/tyger…).
 • Ge deltagarna möjlighet att uttrycka sig på ett kreativt sätt
 • Fråga deltagarna om deras liv och intressen men var försiktig då några kan vara blyga eller ha svåra upplevelser de inte vill prata om
 • Uppmuntra till så mycket konversation som möjligt och rätta inte varje litet fel – det viktiga är att förbättra deras självförtroende och uppmuntra till vidare studier
 • En framgångsrik språkklubb är social och rolig:
  • Om möjligt ge deltagarna tid i början och slutet till att lära känna varandra och prata med varandra
  • Fokusera på aktiviteter som uppmuntrar till maximal delaktighet och be volontärer arrangera något extra för gruppen.
  • Var flexibel, ta bort aktiviteter som inte fungerar och fortsätt med aktiviteter som fungerar. Om de börjar prata om något som du inte har planerat så låt dem hållas och se vart det bär.

Ledarna kommer med bakgrund och erfarenheter från olika områden – bland annat lärare och lärarassistenter, projektledare, vårdpersonal, föräldrar och språklärare (t ex SFI-lärare).

Ledarna ansvarar för:

 • Planering och utförande av språkaktiviteter, att arbeta med deltagarna för att identifiera deras behov och mål, hänvisa till mer avancerade studier.
 • Samarbeta med personalen där språkklubben anordnas (t ex tider, lokal, organisera tillgång till material, kopiering, förfriskningar mm)
 • Säkerhet för deltagarna under tiden de är på språkklubben. Det innebär att se till att alla aktiviteter som de utövar överensstämmer med säkerhetsregler som finns där språkklubben anordnas.

Tillvägagångssätt

Vi använder oss av handledning mer än formella undervisningsmetoder.

Vad är handledning?

Handledning fokuserar på hur deltagarna i en grupp deltar i lärandeprocessen, inte bara på vad som uppnås. Handledarens roll är inte att undervisa och bestämma, utan att vägleda och se deltagarnas idéer och åsikter mot ett gemensamt mål. En del deltagare som är mer vana vid formell undervisning kan tycka detta förhållningssätt är svårt i början eftersom de förväntar sig att någon har en ledarroll i gruppen.

Hur kan jag uppmuntra deltagande? 


 • Skapa en öppen och stödjande atmosfär där alla känner sig bekväma att delta
 • Uppmuntra individuella idéer och beslut
 • Utveckla en struktur som låter allas idéer bli hörda
 • Använd positiv feedback så att deltagarna känner sig positiva till sina egna bidrag under språkklubbens träffar. 


Varför är det viktigt med handledningskunskap?

 • Bra handledningskunskap är viktig för att deltagarna ska känna sig motiverade och öka sina självförtroenden. Ju mer du kan handleda en utmärkt språkklubb desto mer kommer deltagarna att vilja dela sina idéer och ta en aktiv roll I gruppen.

Innan en träff

 • Kontrollera lokalen/omgivningen – är platsen bekväm, lättillgänglig och rätt storlek för gruppen?
 • Logistik – ordna stolar i en cirkel för att uppmuntra till diskussioner, tillhandahåll förfriskningar (om möjligt) och kontrollera eventuell utrustning.
 • Har du allt material du behöver till inlärningsaktiviteterna?

Språkklubben

 • Börja på utsatt tid 

 • Välkomna deltagarna
 • Presentationer
 • Börja med en isbrytare (inledande övning)
 • Grundregler – uppmuntra gruppen att utveckla sina egna regler, till exempel att alla ska få komma till tals, och att hålla tiden
 • Gå genom dagens agenda och grundreglerna vid varje träff
 • Uppmuntra deltagarna att bidra
 • Var medveten om gruppens humör
Om gruppen verkar uttråkad, se rastlösa eller förvirrade ut, öka eller sakta ner tempot eller ta en paus.
 • Var medveten om ditt eget kroppsspråk
Var uppmärksam så att du inte upprepar dig, att du säger “em, um, äm” mellan ord eller pratar för snabbt. Ta en paus om du känner dig nervös eller känner att du tappar kontroll. Gå runt i rummet, stå/sitt inte på samma plats.
 • Avsluta om möjligt varje del
 • Respektera allas åsikter och döm inte
 • Stoppa beteenden eller samtal som är respektlösa eller skrämmande, rasistiska, sexistiska, homofoba eller på något sätt diskriminerar någon i gruppen.
 • Var flexibel om en övning inte fungerar eller behöver mer tid
 • Tacka deltagarna när ni avslutar varje session

Video of end of session

Några tips

 • Deltagarna bör prata mer än handledaren!
 • Låt inte någon deltagare dominera
 • Låt deltagarna tänka innan de pratar – var inte för snabb med att “hjälpa till” och bryta tystnaden
 • Diskutera och jämför olika språk och strukturer, olika språkgrupper har olika lätt för att lära sig svenska, det beror t ex på det latinska alfabetet.
 • Markera bra och intressant språkbruk så att det gynnar alla.