Komma igång!

Komma igång!

Vad är målet med en språkklubb?

Språkklubbar är vänliga och stöttande mötesplatser för de som talar lite eller ingen svenska. språkklubbarna ger dem chansen att öva och förbättra sina språkfärdigheter i grupper om 8-12 deltagare några timmar varje vecka. Viktigt är att språkklubbarna uppmuntrar deltagarna att vara delaktiga i samhället och gå vidare till en mer formell utbildning när de är redo.

Var kan man hitta språkklubbar?

Språkklubbar finns i din omgivning – till exempel: på bibliotek, skolor, kaféer, kyrkor – kanske även utomhus i en park.

Vem kan delta?

Språkklubbarna är utformade för dem som talar lite eller ingen svenska alls. Några språkklubbar kan också vara för specifika grupper – till exempel, kvinnor eller barn.

Vem driver språkklubbarna?

En språkklubb är ordnas av en ledare som kan vara en volontär, men det kan också vara någon som är anställd på t ex ett bibliotek. En ledare behöver inte vara en professionell lärare, men de behöver läsa och förstå vägledningen/guiden på denna webbplats.

Hur många kan delta?

Vi har kommit fram till att en språkklubb fungerar bäst med 8-12 deltagare, 2-3 timmar varje vecka, men en grupp med färre deltagare som träffas en längre eller kortare tid är också möjlig, det beror på den enskilda gruppen. Alla grupper är olika. Vi rekommenderar 2+ ledare för grupper med mer än 12 deltagare.

Kostar det mycket pengar att starta en språkklubb?

Nej. Om du kan hitta en tyst säker plats så att deltagarna kan höra varandra, så kan du starta en språkklubb. De kan fungera på skolor, bibliotek, församlingshem och andra samhällsorganisationer.

Naturligtvis är dock en del resurser användbara. Du kanske behöver alla eller bara någon enstaka av följande:

  • Blädderblock och pennor
  • Några språk learning activities
  • Papper och pennor till deltagarna
  • En bärbar dator eller en Ipad eller liknande och tillgång till Internet
  • Smarta telefoner med tillgång till Internet
  • Kopieringsmöjligheter
  • Tillgång till förfriskningar
  • Audio/kamera/video (ofta på en smart telefon)