Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet innebär i huvudsak att skydda människors hälsa, välbefinnande och mänskliga rättigheter och göra det möjligt för deltagarna att leva fri från skada, missbruk och försummelse. Att skapa en högkvalitativ tjänst är grundläggande och det är en viktig del i planeringen av en språkklubb.

  • Alla människor är lika värda
  • Alla har rätt att tycka, tänka och saga vad de vill så länge de inte skadar andra människor
  • Barn, kvinnor och män har samma rättigheter