Vara trygg

Vara trygg

Aktivitet : Vara trygg
Nivå : Högre

Ladda ner aktiviteten Vara trygg

 • Aktivitet 1 – vara trygg
  En aktivitet för att öka ditt ordförråd och praktisera prepositioner. Tid: 15 minuter
 • Aktivitet 2 – Vad händer om?
  Tid: 15 minuter
 • Aktivitet 3 – Säkerhet i hemmet
  Den här aktiviteten hjälper dig med ordförråd för säkerhet i hemmet och följande instruktioner. Tid: 15 minuter
 • Aktivitet 4 – Sant eller falskt?
  Tid: 10 minuter
 • Aktivitet 5 – Säkerhet
  Den här aktiviteten hjälper dig att förstå hur viktig trafiksäkerheten är och ord som hör till det. Tid: 10-15 minuter